Marea Bălăneală

Un film despre magie, trufie și supremație.

9

Nota medie

Marea Bălăneală

Marea Bălăneală

În urma unei farse exagerate a domnului Pătraşcu, om de afaceri şi liderul micuţului grup din jurul buticului doamnei Pagu, Bălănel, ajutorul de butic şi fraierul grupului, ajunge să bea câteva guri dintr-o cafea stricată care se dovedeşte a avea puteri miraculoase. Peste noapte, dintr-un redus mintal cu aspect de copil al străzii, Bălănel devine un geniu care vorbeşte numai în versuri puşkiniene şi câştigă postul de nou lider al grupului.

Odată cu inteligenţa şi puterea, Bălănel câştigă şi afacerile domnului Pătraşcu, dar preia la pachet şi răutatea acestuia, în timp ce domnul Pătraşcu, pierzând tot ce are, înnebuneşte şi capătă ceva din seninătatea mentală a lui Bălănel.

 

Genre:Rating:Developed By:
Nota medie
9
1 vote
Evaluarea ta
0

Marea Bălăneală

În urma unei farse exagerate a domnului Pătraşcu, om de afaceri şi liderul micuţului grup din jurul buticului doamnei Pagu, Bălănel, ajutorul de butic şi fraierul grupului, ajunge să bea câteva guri dintr-o cafea stricată care se dovedeşte a avea puteri miraculoase. Peste noapte, dintr-un redus mintal cu aspect de copil al străzii, Bălănel devine un geniu care vorbeşte numai în versuri puşkiniene şi câştigă postul de nou lider al grupului.

Odată cu inteligenţa şi puterea, Bălănel câştigă şi afacerile domnului Pătraşcu, dar preia la pachet şi răutatea acestuia, în timp ce domnul Pătraşcu, pierzând tot ce are, înnebuneşte şi capătă ceva din seninătatea mentală a lui Bălănel.

*Pe platforma Romanian Script Database puteti citi doar primele pagini din scenariu. Pentru a avea acces la tot scenariul, va rugam contactati scenaristul.

Categorie:
Scurt metraj

Status:
Neprodus

Scenarist:
Mircea Moroianu

Nota medie
9
1 vote
Evaluarea ta
0

logo_liternet

cinepub

Sign In

Mi-am pierdut parola

Inscrie-te

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Asociația Culturală Control N are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Datele sunt colectate în scopul identificarii și contactării dvs.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare înregistrăii dvs. ca utilizator al Platformei. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a benficia de avantajele utilizatorilor înregistrați.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate terțelor persoane.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Asociația Culturală Control N, Bucuresti, strada Valsului nr. 7, sector 1. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.


Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Asociația Culturală Control N? Da   Nu